جنس سپر خودرو از چیست؟

جنس سپر خودرو از چیست؟

برای آشنایی با جنس سپر خودرو با ما در این مقاله همراه باشید سپر خودروها به دلیل اینکه نقش محافظتی دارند از جنس های مختلفی ساخته می شوند. سپرهایی که نخستین بار برای خودرو ها ساخته شد از جنس فلز بودند. استحکام بسیار زیاد از ویزگی های این سپر ها بود اما دارای نکات منفی […]

Read more