مجموعه سپران پارس - تولید و پخش  قطعات پلیمیری خودرو

کلید واژه خود را وارد کنید

بلوک سقفی ترکیبی

بلوک سقفی ترکیبی

IN
Investor Name:
Published Date:
1 January 1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project
اندازه (سانتی متر)

طول50  عرض:20  ارتفاع:10

وزن (گرم)

5500

ظرفیت تک(قالب)

2000

ظرفیت کامیون جفت(قالب)

2600

ظرفیت تریلر(قالب)

3600