مجموعه سپران پارس - تولید و پخش  قطعات پلیمیری خودرو

کلید واژه خود را وارد کنید

بلوک سقفی 50*20*30

بلوک سقفی 50*20*30

IN
Investor Name:
Published Date:
1 January 1970
Location:
Value:
Architecture:
About Project
اندازه (سانتی متر)طول:50  عرض:20  ارتفاع:30
وزن (گرم)

15000

ظرفیت تک(قالب)

700

ظرفیت کامیون جفت(قالب)

900

ظرفیت تریلر(قالب)

1500